Skip to content

Zou xiang duoyuan wenhua de quanqiushi: Zheng He xia Xiyang (1405–1433) ji Zhongguo yu Yinduyang shijie de guanxi 走向多元文化的全球史: 郑和下西洋 (1405–1433) 及中国 与印度洋世界的关, by Chen Zhongping 陈忠平 (ed.). 2 + 388 pages. Beijing: Shenghuo, Dushu, Xinzhi Sanlian shudian, 2017. ISBN 978-7-108-05691-7.


Pages 316 - 320

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.52.2.0316
Ludwig-Maximilians-Universität München

Share


Export Citation