Skip to content

[Qiongzhou haixia quyu shehai renqun ji qi haiyang xinyang - jian tan haixia lishi yanjiu de yixie wenti 琼州海峡区域涉海ᄉ群及其海洋信仰 — 兼谈海峡历史研究的一些问题 (Qiongzhou Strait: Coastal Population, Maritime Cults, Historical Aspects)

Li Qingxin


Pages 137 - 165

DOI https://doi.org/10.2307/41933618
Share


Export Citation